அனைத்து தரப்பினரும் கலந்து கொள்ளும் ரஃப்சஞ்சானியின் இறுதி சடங்கு

ரஃப்சஞ்சானி
டெஹ்ரானில் நடக்கவுள்ள முன்னாள் இரான் அதிபர் அக்பர் ஆஷ்மி ரஃப்சஞ்சானியின் பொது இறுதி சடங்கில் பெரும் அளவில் மக்கள் கூட்டம் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
Previous
Next Post »